ChubbCare is onderdeel van Chubb Fire & Security
 
ChubbCare, onderdeel van Chubb Fire & Security ChubbCare, onderdeel van Chubb Fire & Security ChubbCare, onderdeel van Chubb Fire & Security ChubbCare, onderdeel van Chubb Fire & Security ChubbCare, onderdeel van Chubb Fire & Security ChubbCare, onderdeel van Chubb Fire & Security

Veiligheid

Het is van belang om in geval van een calamiteit de hulpverlening snel op gang te brengen. De brandmeldinstallatie wordt daarom binnen ChubbCare geïntegreerd met de communicatie en/of ontruimingsinstallatie.

Bescherming

Persoonlijke veiligheid speelt in de dagelijkse woon- en werkomgeving een steeds grotere rol. Het is van belang dat patiënten/bewoners en medewerkers zich veilig voelen daar waar zij wonen en werken. ChubbCare integreert bijvoorbeeld toegangscontrole, persoonsbeveiliging en cameratoezicht.

Kritische communicatie

In een ziekenhuis of zorginstelling is het letterlijk van levensbelang dat medewerkers zonder vertraging naar plaatsen worden gestuurd waar ze nodig zijn. Met flexibele infrastructuur voor communicatie neemt de effectiviteit aanzienlijk toe. Hiertoe worden Verpleegoproep, Personen zoek installatie en DECT en paging gekoppeld binnen het ChubbCare zorgconcept.

De oplossing

De behoefte naar meer veiligheid voor verplegend personeel is door de maatschappelijke veranderingen enorm toegenomen. Ook de vraag naar meer comfort voor patiënten/bewoners is gestegen. Dit vereist van de medewerkers in de zorgsector een efficiënte manier van werken, registreren en rapporteren. ChubbCare is hét
complete intramurale zorgconcept waarmee u de juiste
stappen zet, integraal!

ChubbCare

ChubbCare is een platform dat de verschillende processen - en de daarbij behorende techniek - die bij zorgverlening noodzakelijk zijn, met elkaar koppelt. Zo ontstaat een efficiënt en betrouwbaar beheersproces.

Het ChubbCare concept verbindt bijvoorbeeld verpleegoproep, intercomfaciliteiten en DECT en
paging
. Daarbij ook persoons-alarmering, dwaaldetectie, branddetectie en -blussing en camerabeveiliging. Dit alles op dusdanige wijze dat registratie en rapportage eenvoudig kan plaatsvinden.

Met behulp van ChubbCare kunt u als zorgverlener in één oogopslag zien waar (acute) zorg nodig of assistentie gewenst is.
Tevens kunnen uw medewerkers in geval van een calamiteit eenvoudig assistentie inroepen van collega’s of hulpinstanties.

Bekijk de ChubbCare presentatie

Soms telt iedere seconde

Als iedere seconde telt, heeft snel en betrouwbaar communiceren in de zorgsector direct invloed op de accuratesse van de hulpverlening. Door snel te handelen kunnen mensenlevens worden gered.

Om efficiënter te kunnen werken en het comfort voor de patiënten/bewoners te verhogen, is er in de zorgsector een toenemende vraag naar techniek (domotica). Technieken en oplossingen die Chubb Fire & Security dagelijks toepast in haar veiligheidsoplossingen.

Chubb Fire & Security heeft voor zowel renovatie als nieuwbouw van ziekenhuizen, bejaarden- en verzorgingstehuizen en psychiatrische instellingen hét juiste intramurale zorgconcept: ChubbCare. Geheel afgestemd op de specifieke wensen van de organisatie en het beschikbare budget.


Onderkennen en beheersen van risico’s vereist de inzet van geavanceerde technologie
en gespecialiseerde kennis en ervaring.

Op het gebied van veiligheid, bescherming en kritische communicatie, kunt u het volledige traject onderbrengen bij Chubb Fire & Security. Van advies tot en met installatie en service en onderhoud aan de systemen.

Het ChubbCare zorgconcept kan veelal met de bij u al aanwezige systemen of apparatuur gerealiseerd worden.

Interesse? Wij presenteren u graag in een persoonlijk gesprek de voordelen van ChubbCare in uw specifieke situatie.